Historien om

Åkeshofs Slott

Det var en gång …

Platsen där Åkeshofs Slott ligger hette ursprungligen Nockeby Säteri och omnämns redan på 1400-talet med Stockholmsrådmannen Peder Ålänning som ägare. År 1624 ägdes Åkeshofs egendom av translatorn Ericus Benedicti Schroderus och 1629 donerades den till sekreteraren, sedermera hovrådet Christoffer Ludvig Rasche.

Åke Axelsson Natt och Dag

1635 köpte riksmarskalken, friherre Åke Axelsson Natt och Dag Åkeshofs egendom och lät omkring 1650 uppföra en byggnad som uppkallades efter honom: Åkeshofs Slott. Ett stort landområde ingick, det som nu är stadsdelarna Nockeby, Nockebyhov, Höglandet, Åkeslund och delar av Riksby. Huset var inte färdigbyggt när han avled 1655 så dottern Barbro Åkesdotter fullbordade bygget.

År 1690–1723

Åren 1690–1720 ägdes Åkeshofs Slott av ätten Stenbock och 1720 såldes det till justitiekanslern Gabriel Stierncrona. Det var han som gav slottet dess yttre utseende. Trapptornet revs och taket byggdes om till säteritak så som det ser ut idag. Även entrén tillkom. Gabriel Stierncronas och hans hustru Antoinette Maria Amyas vapen med årtalet 1723 finns kvar i huvudentrén.

Mitten av 1700-talet till 1800-talet

Den första arvtagaren David Stierncrona tog över och i mitten av 1700-talet gifte han sig med friherrinnan Agneta Wrede. Han lät med stor kostnad modernisera och dekorera slottet i fransk rokokostil, under arkitektens Carl Hårlemans ledning – arkitekten som introducerade rokokon i Sverige. Stierncrona lät även bygga till flyglarna och Orangeriet, 1747. Endast en korridor i bottenvåningen fick behålla 1600-talets kryssvalv. Under den här tiden kom även den då mycket kända kungliga hovmålaren Johan Pasch och målade i Jaktsalen och i Agneta Wredes förmak. Stierncrona bodde på Åkeshof till mitten av 1800-talet.

Slottet förfaller

På slutet av 1800-talet köptes slottet av firman Olsson & Rosenlund. Slottet började förfalla och Jaktsalens väggmålningar såldes, 75 kr för de små och 150 kr för de stora. Köparen var en grosshandlare som höll på att inreda ett vackert hem på Västra Trädgårdsgatan. Idag finns originalmålningarna på Stockholms Handelskammare. Kopior av målningarna finns i Jaktsalen, målade av Brita Joel-Soop. Målningarna i Agneta Wredes förmak magasinerades i början av 1900-talet och hittades efter många år på S:t Eriks sjukhus, ihoprullade på en vind. Med hjälp av Stockholms stadsmuseum och fru Dolly Nilsson, som vuxit upp på slottet, kunde man återställa tapeterna i förmaket i samband med renoveringen 1958.

1900-tal till idag

Under 1910-talet inrymdes sjukhuset Margaretahemmet i huvudbyggnaden och 1917–1940 Åkeshovs sinnesslöanstalt. Under kriget bodde här baltiska flyktingar och därefter användes slottet som genomgångsbostäder för hemlösa innan det provisoriskt inreddes som skola. 1958–1987 hyrde Bromma församling slottet av Stockholms stad och använde det som pastorsexpedition. 1987 påbörjades en totalrenovering och i augusti 1988 stod slottet klart att ta emot de första konferensgästerna. Idag drivs Åkeshofs Slott som konferenshotell av Stockholm Meeting Selection AB.